Προκατασκευασμένα Μεταφερόμενα

Τα μεταφερόμενα κατασκευάζονται σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία. Ο πελάτης μπορεί να επεκτείνει μελλοντικά το προκατασκευασμένο και σε περίπτωση που χρειαστεί πολεοδομική – οικοδομική άδεια να έχει τη δυνατότητα να εκδοθεί.

Τα προκατασκευασμένα προσαρμόζονται στις διαστάσεις που επιθυμείτε.

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ :

  • Δωμάτιο για οικιακή βοηθό.
  • Γραφεία για χώρους εργοταξίου.
  • Αποθηκευτικοί χώροι.
  • Μικρές εξοχικές κατοικίες.
  • Αίθουσες διδασκαλίας.
  • Σκοπιές.
Μεταφερόμενα

Αποθήκη

Studio

Γραφείο