Συναρμολογητές Κατοικίες

Το προκατασκευασμένο μπορεί να μεταφερθεί στην τοποθεσία σας και να συναρμολογηθεί επιτόπια, εάν ο χώρος σας δεν είναι προσβάσιμος.

Εκεί τοποθετούνται τα δομικά στοιχεία του σπιτιού επάνω στη θεμέλια βάση και στην συνέχεια γίνεται η συναρμολόγηση του προκατασκευασμένου βασισμένο στις ανάγκες του πελάτη.  Τοποθετούνται οι τοιχοποιίες (panel 50mm) και τα αλουμίνια και στην συνέχεια η οροφή του προκατασκευασμένου. Τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά υλοποιούνται στο χώρο σας.